Praktijknummer: (0113) 35 12 80Receptenlijn: (0113) 35 26 44Spoednummer: (0113) 35 26 40

Waarneming

Avond-, nacht- en weekenddienst

Als u 's avonds, 's nachts, in het weekend of op feestdagen spoedeisende huisartsenhulp nodig heeft belt u de huisartsenpost Goes.


Huisartsenpost Goes

's-Gravenpolderseweg 114

(naast het ziekenhuis)

4460 BB Goes

 
Telefoon: (0900) 1785

 
www.huisartsenpostzeeland.nl


Iedere werkdag van 18.00 uur tot 08.00 uur. Op zaterdag zon- en feestdagen is de huisartsenpost geopend van 08.00 uur tot 08.00 uur.

De huisartsenpost is er wel voor:

  • Spoedgevallen: klachten die optreden buiten de openingstijden van de praktijk en die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. 
  • Recepten voor medicijnen die u snel moet innemen, terwijl u die niet meer in huis heeft. U kunt het innemen niet uitstellen door tot de volgende werkdag van uw huisarts. 
  • Telefonisch overleg over een verontrustende klacht. 
  • Verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De huisartsenpost is er niet voor:

  • Klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts. 
  • Mensen die overdag geen tijd hebben om naar hun huisarts te gaan. 
  • Herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen.
  • Een second opinion.
  • Voor algemene medische vragen.

Afspraken

Voor een consult op de huisartsenpost wordt u geacht eerst een telefonische afspraak te maken. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Indien u zich zonder afspraak op de post meldt is de kans groot dat u zeer lang moet wachten voor u aan de beurt bent!


Waarneming

Indien de praktijk gesloten is, i.v.m. vakantie, bij- of nascholing, wordt de praktijk waargenomen door:

Huisartsenpraktijk Westerschenge
Roompotstraat 52
4456 BE Lewedorp


Telefoon: (0113) 61 23 27


Indien Uw huisarts afwezig is wordt dit tijdig aangekondigd via affiches in de praktijk. Anders wordt U door de assistente (telefonisch) op de hoogte gebracht dat Uw huisarts niet aanwezig is en door wie de praktijk wordt waargenomen.

Adres Laustraat 1A
4453 AV 's-Heerenhoek
apotheek@praktijkingelse.nl
Fax: (0113) 35 27 87
Contact
Telefoon:(0113) 35 12 80
Receptenlijn:(0113) 35 26 44
Spoednummer:(0113) 35 26 40
Huisartsen Dhr. P. Ingelse
Dhr. Th. Theune