Praktijknummer: (0113) 35 12 80Receptenlijn: (0113) 35 26 44Spoednummer: (0113) 35 26 40

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur.

Van 10.30 uur tot 11.00 uur is de balie gesloten in verband met overleg van de praktijkassistenten met de artsen.

Praktijksluiting

Bij afwezigheid van de huisartsen in verband met vakantie en/of nascholing wordt de praktijk waargenomen door;

 
Huisartsenpraktijk Westerschenge

Roompotstraat 52

4456 BE  Lewedorp

 

Telefoon: (0113) 61 23 27

 

Huisbezoek

Indien het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.30 – 12.00 uur een huisbezoek aanvragen. Huisbezoeken worden aan het begin of einde van de middag afgelegd. Omdat de praktijk over alle faciliteiten beschikt om u optimaal te kunnen onderzoeken, verdient het altijd de voorkeur dat u naar de praktijk komt als dit voor u mogelijk is.

Praktijkondersteuning

In de praktijk werken praktijkondersteuners. Dit zijn HBO-verpleegkundigen  die opgeleid zijn om het werk van de huisarts te ondersteunen. Dit kan bij verschillende aandoeningen het geval zijn. B.v. bij suikerziekte, astma/COPD en hoge bloeddruk. Zij organiseren hiervoor hun eigen spreekuren en werken daarbij volledig onder supervisie van de huisarts. Alles wat de praktijk-ondersteuner doet wordt besproken met de huisarts.
De eindverantwoordelijkheid blijft dan ook bij de huisarts liggen.

Afhalen documenten

Indien u brieven of machtigingen aangevraagd heeft bij de assistente verzoeken wij u deze tussen 16.00 - 17.00 uur op te komen halen.

Klachten

Wij doen ons uiterste best u altijd optimale medische en farmaceutische zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Dat willen wij natuurlijk graag weten, in de hoop dat wij uw ontevredenheid kunnen wegnemen.

Heeft uw klacht echter een dringend karakter, dan verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen: belt u dan even of kom naar de praktijk toe.

Mocht het bovenstaande niet leiden tot een bevredigende uitkomst is het goed te weten dat de praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling te weten:

Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel: 040 2122780 Fax: 040 2126097

www.klachtenhuisarts.nl

Adres Laustraat 1A
4453 AV 's-Heerenhoek
apotheek@praktijkingelse.nl
Fax: (0113) 35 27 87
Contact
Telefoon:(0113) 35 12 80
Receptenlijn:(0113) 35 26 44
Spoednummer:(0113) 35 26 40
Huisartsen Dhr. P. Ingelse
Dhr. Th. Theune