Praktijknummer: (0113) 35 12 80Receptenlijn: (0113) 35 26 44Spoednummer: (0113) 35 26 40

Afspraak maken

Afspraken

De praktijk werkt met een spreekuur volgens afspraak. U kunt afspraken maken door telefonisch contact op te nemen met een van de assistentes, 's ochtends tussen 08.00 en 11.30 uur. In het algemeen kunt U dan nog diezelfde dag bij Uw huisarts terecht. Na 11.30 uur is de praktijk alleen te bereiken op een spoedtelefoonnummer voor spoedgevallen of zaken die echt niet kunnen wachten tot de volgende dag.

Het werken volgens afspraak heeft als voordeel dat U in het algemeen niet al te lang hoeft te wachten.

Het verzoek om alleen 's ochtends te bellen is onder andere om de assistentes in de gelegenheid te stellen om 's middags andere handelingen te verrichten. Zij hebben zo iets meer tijd en ruimte voor de administratie, de medicijnenafhandeling en het verrichten van kleine medische handelingen, zoals oren uitspuiten, bloeddruk meten etcetera.

Consulttijd

Een consult duurt gemiddeld 10 minuten. Tijdens dit consult kan slechts één klacht op een verantwoorde wijze worden behandeld. Een goede voorbereiding van uw vragen is dus belangrijk. Als u meerdere klachten heeft, met meerdere personen komt of om andere redenen meer tijd denkt nodig te hebben wordt u verzocht dit te melden bij het maken van de afspraak. Indien mogelijk wordt dan extra consulttijd gereserveerd. Dit voorkomt onnodig uitlopen van het spreekuur, waardoor de wachttijden voor andere patiënten onnodig oplopen.
Adres Laustraat 1A
4453 AV 's-Heerenhoek
apotheek@praktijkingelse.nl
Fax: (0113) 35 27 87
Contact
Telefoon:(0113) 35 12 80
Receptenlijn:(0113) 35 26 44
Spoednummer:(0113) 35 26 40
Huisartsen Dhr. P. Ingelse
Dhr. Th. Theune